Sporty

Nedílnou součástí každého BrodFestu bývají i sportovní klání, a ani letos tomu nebude jinak. Čeká nás den plný příležitostí poměřit síly, vytrvalost a sportovní um našich mládeží. Můžeme se těšit nejen na čas plný adrenalinu, napětí a obdivuhodných sportovních výkonů, ale doufám, že i postojů a činů fair play, které odrážejí Kristův charakter.

Zatím plánované sporty jsou: Volejbal, fotbal, frisbee, florbal a samozřejmě štafeta. Jakékoli dotazy směřujte na osobu povolanou a tím je nikdo jiný než Jirka Dušek z Trutnova. jiri.dusek@cbtu.cz

FOTBAL

FOTBAL

Místo konání:
Bude upřesněno
Začátek:
sobota 29.10 v 10:30
Konec: 
sobota 29.10 v 15:30


Odpovědná osoba:
Bude upřesněno
Přihlášky:
nejpozději do pátku 28.10. do 22:00 hodin, platí pravidlo dříve přihlášeného
Kategorie:
4+1; počet náhradníků neomezen, střídání „hokejové“
Počet družstev:
max. 8 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém:
bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla:
standardní, detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení:
vhodné oblečení a obuv
Ceny:
poháry pro 3 nejlepší družstva


Poznámky a upozornění:

Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!
Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 10:45, bude diskvalifikováno.
Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.
Tento sport se kryje s některými semináři! 

Doporučujeme též si v den sportů neobjednávat oběd v jídelně, ale vzít si s sebou svačinu.


Registrace


VOLEJBAL

VOLEJBAL

Místo konání:
v areálu Na Plovárně
Začátek:
sobota 29.10 v 10:30
Konec:
sobota 29.10 v 15:30


Odpovědná osoba:
Josef Swaczyna (608 710 419)
Přihlášky:
nejpozději do pátka 28.10 do 22:00, platí pravidlo dříve přihlášeného
Kategorie:
smíšená družstva: 4 kluci + 2 holky, přičemž počet holek na hřišti na úkor počtu kluků může být vyšší; počet náhradníků neomezen
Počet družstev:
max. 8 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém:
bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla:
standardní, detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení:
vhodné oblečení a obuv
Ceny:
poháry pro 3 nejlepší družstva


Poznámky a upozornění:

Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!
Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 10:45, bude diskvalifikováno.
Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.
Tento sport se kryje s některými semináři! Doporučujeme též si v den sportů neobjednávat oběd v jídelně, ale vzít si s sebou svačinu.


Registrace


FLORBAL

FLORBAL

Místo konání:
2x tělocvičny na ZŠ v Sadech
Začátek:
sobota 29.10. v 10:30
Konec:
sobota 29.10. v 15:30


Odpovědná osoba:
Bude upřesněno
Přihlášky:
nejpozději do pátku 28.10. do 22:00 hodin, platí pravidlo dříve přihlášeného
Kategorie:
3+1; počet náhradníků neomezen, střídání „hokejové“
Počet družstev:
max. 12 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém:
bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla:
standardní, detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení:
florbalové hokejky pro všechny hráče + min. 1 míček na družstvo, výstroj si každý brankář zajišťuje sám
Ceny:
poháry pro 3 nejlepší družstva


Poznámky a upozornění:

Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!
Každý tým (mimo dobu zápasu) poskytne hlavnímu rozhodčímu jednoho hráče znalého standardních pravidel, který bude pomocný rozhodčí.
Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 10:45, bude diskvalifikováno.
Zákaz hrát v obuvi, která dělá čmouhy!
Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.
Tento sport se kryje s některými semináři! Doporučujeme též si v den sportů neobjednávat oběd v jídelně, ale vzít si s sebou svačinu.

Registrace


FRISBEE

FRISBEE

Místo konání:
v areálu Na Plovárně
Začátek:
sobota 29.10 v 10:30
Konec:
sobota 29.10 v 15:30


Odpovědná osoba:
Tomáš Toušek (731 612 805)
Přihlášky:
nejpozději do pátku 28.10 do 22:00, platí pravidlo dříve přihlášeného
Kategorie:
smíšená družstva: 4 kluci + 1 holka, přičemž počet holek na hřišti na úkor počtu kluků může být vyšší; počet náhradníků neomezen střídání „hokejové“
Počet družstev:
max. 8 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém:
bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla:
originální pravidla, hraje se na zóny; detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení:
vhodné oblečení a obuv
Ceny:
poháry pro 3 nejlepší družstva

                       

Poznámky a upozornění:

Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!

Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 10:45, bude diskvalifikováno.

Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.

Tento sport se kryje s některými semináři! Doporučujeme též si v den sportů neobjednávat oběd v jídelně, ale vzít si s sebou svačinu.

Registrace


ŠTAFETA

ŠTAFETA

Místo konání:
start a cíl před ZŠ Sady u rybníku Obora
Prezence kapitánů:
sobota 29.10 od 15:30 do 16:00 ve vestibulu ZŠ Sady
Start:
sobota 29.10 cca 16:20


Hlavní rozhodčí:
Jiří Dušek (728 926 129)
Přihlášky:
Přihlášku na štafetu si kapitáni mohou vyzvednout kdykoliv na informacích v Kulturním domě Ostrov ve vestibulu. ČITELNĚ !!! vyplněnou přihlášku s 8 běžci, pak odevzdá při prezenci kapitánů v sobotu na ZŠ v Sadech, kde si zároveň převezme čísla a sponky pro běžce.
Kategorie:
Smíšená družstva: Každou štafetu musí tvořit 5 kluků a 3 holky, přičemž holky poběží 2, 4 a 6 úsek.
Počet štafet:
Neomezen.
Způsob závodu:
Hromadný start všech štafet cca v 16:00. Předávání štafetového kolíku ve 20m předávacím prostoru.
Nutné vybavení:
Vhodná obuv a oblečení, běží se venku za každého počasí.
Ceny:
Poháry pro 3 nejlepší štafety


Poznámky a upozornění:

Menší mládeže (do 15 lidí) mohou sestavit společnou štafetu po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All star týmy!

Při prezenci kapitánů je každé družstvo povinno dodat hlavnímu rozhodčímu seznam běžců (registrační formulář) v přesném pořadí jejich startu a přivést s sebou jednoho časoměřiče s funkčními stopkami (můžou být i na mobilu).
Zástupce každého družstva převezme sadu 8 čísel Po dokončení štafety celou sadu čísel a sponek vrátí rozhodčímu!