Sporty

Nedílnou součástí každého BrodFestu bývají i sportovní klání, a ani letos tomu nebude jinak. Čeká nás den plný příležitostí poměřit síly, vytrvalost a sportovní um našich mládeží. Můžeme se těšit nejen na čas plný adrenalinu, napětí a obdivuhodných sportovních výkonů, ale doufám, že i svědectví, že naše sporty mají i JINÝ ROZMĚR.

Zatím plánované sporty jsou: Volejbal, fotbal, frisbee, florbal a samozřejmě štafeta. Zároveň bude možnost si vyzkoušet úplně nový sport a to je SPIKEBALL. Jakékoli dotazy směřujte na osobu povolanou a tím je nikdo jiný než Jirka Dušek z Trutnova. jiri.dusek@cbtu.cz

FOTBAL

FOTBAL

Místo konání:
sportovní areál ZŠ Wolkerova – na umělém trávníku
Začátek:
neděle 27.10 v 10:30
Konec: 
neděle 27.10 v 15:00


Odpovědná osoba:
David Průša (724 802 910)
Přihlášky:
nejpozději do soboty 26.10. do 22:00 hodin, platí pravidlo dříve přihlášeného
Kategorie:
4+1; počet náhradníků neomezen, střídání „hokejové“
Počet družstev:
max. 8 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém:
bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla:
standardní, detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení:
vhodné oblečení a obuv
Ceny:
poháry pro 3 nejlepší družstva


Poznámky a upozornění:

Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!
Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 10:45, bude diskvalifikováno.
Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.
Tento sport se kryje s některými semináři!


Registrace


VOLEJBAL

VOLEJBAL

Místo konání:
v areálu Na Plovárně
Začátek:
neděle 27.10 v 10:30
Konec:
neděle 27.10 v 15:00


Odpovědná osoba:
Josef Swaczyna (608 710 419)
Přihlášky:
nejpozději do soboty 26.10 do 22:00, platí pravidlo dříve přihlášeného
Kategorie:
smíšená družstva: 4 kluci + 2 holky, přičemž počet holek na hřišti na úkor počtu kluků může být vyšší; počet náhradníků neomezen
Počet družstev:
max. 8 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém:
bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla:
standardní, detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení:
vhodné oblečení a obuv
Ceny:
poháry pro 3 nejlepší družstva


Poznámky a upozornění:

Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!
Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 10:45, bude diskvalifikováno.
Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.
Tento sport se kryje s některými semináři!


Registrace


FLORBAL

FLORBAL

Místo konání:
2x tělocvičny na ZŠ v Sadech
Začátek:
sobota 27.10. v 10:30
Konec:
sobota 27.10. v 15:00


Odpovědná osoba:
Ondřej Zwierzyna (737 323 753)
Přihlášky:
nejpozději do soboty 26.10. do 22:00 hodin, platí pravidlo dříve přihlášeného
Kategorie:
3+1; počet náhradníků neomezen, střídání „hokejové“
Počet družstev:
max. 12 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém:
bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla:
standardní, detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení:
florbalové hokejky pro všechny hráče + min. 1 míček na družstvo, výstroj si každý brankář zajišťuje sám
Ceny:
poháry pro 3 nejlepší družstva


Poznámky a upozornění:

Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!
Každý tým (mimo dobu zápasu) poskytne hlavnímu rozhodčímu jednoho hráče znalého standardních pravidel, který bude pomocný rozhodčí.
Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 10:45, bude diskvalifikováno.
Zákaz hrát v obuvi, která dělá čmouhy!
Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.
Tento sport se kryje s některými semináři!


Registrace


FRISBEE

FRISBEE

Místo konání:
v areálu Na Plovárně
Začátek:
neděle 27.10 v 10:30
Konec:
neděle 27.10 v 15:00


Odpovědná osoba:
Tomáš Toušek (731 612 805)
Přihlášky:
nejpozději do soboty 26.10 do 22:00, platí pravidlo dříve přihlášeného
Kategorie:
smíšená družstva: 4 kluci + 1 holka, přičemž počet holek na hřišti na úkor počtu kluků může být vyšší; počet náhradníků neomezen střídání „hokejové“
Počet družstev:
max. 8 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém:
bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla:
originální pravidla, hraje se na zóny; detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení:
vhodné oblečení a obuv
Ceny:
poháry pro 3 nejlepší družstva

                       

Poznámky a upozornění:

Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!

Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 10:45, bude diskvalifikováno.

Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.

Tento sport se kryje s některými semináři!


Registrace


ŠTAFETA

ŠTAFETA

Místo konání:
start a cíl před ZŠ Sady u rybníku Obora
Prezence kapitánů:
neděle 27.10 od 15:00 do 15:30 ve vestibulu ZŠ Sady
Start:
neděle 27.10 cca 15:45


Hlavní rozhodčí:
Jiří Dušek (728 926 129)
Přihlášky:
Přihlášku na štafetu si kapitáni mohou vyzvednout kdykoliv na informacích v Kulturním domě Ostrov ve vestibulu. ČITELNĚ !!! vyplněnou přihlášku s 8 běžci, pak odevzdá při prezenci kapitánů v sobotu na ZŠ v Sadech, kde si zároveň převezme čísla a sponky pro běžce.
Kategorie:
Smíšená družstva: Každou štafetu musí tvořit 5 kluků a 3 holky, přičemž holky poběží 2, 4 a 6 úsek.
Počet štafet:
Neomezen.
Způsob závodu:
Hromadný start všech štafet cca v 16:00. Předávání štafetového kolíku ve 20m předávacím prostoru.
Nutné vybavení:
Vhodná obuv a oblečení, běží se venku za každého počasí.
Ceny:
Poháry pro 3 nejlepší štafety


Poznámky a upozornění:

Menší mládeže (do 15 lidí) mohou sestavit společnou štafetu po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All star týmy!
Při prezenci kapitánů je každé družstvo povinno dodat hlavnímu rozhodčímu seznam běžců (registrační formulář) v přesném pořadí jejich startu a přivést s sebou jednoho časoměřiče s funkčními stopkami (můžou být i na mobilu).
Zástupce každého družstva převezme sadu 8 čísel Po dokončení štafety celou sadu čísel a sponek vrátí rozhodčímu!
SPIKEBALL

SPIKEBALL

Místo konání:
Tělocvična Gymnázium
Začátek:
sobota 27.10. v 11:00
Konec:
sobota 27.10. v 15:00
Odpovědná osobaLucien Šíma (732781691)


Spikeball je relativně nový, dynamický a těžce návykový sport podobný beachvolejbalu. Hraje se ve dvojicích a cílem hry je za pomoci tří doteků zahrát malý žlutý míček o trampolínku tak, aby jej druhý tým neodehrál. Spikeballu se věnujeme od roku 2016 a v současné době objíždíme turnaje v různých zemích Evropy.
Rádi Tě naučíme základy i nějaké pokročilejší tipy a triky. Tak si přijď zapinkat v neděli na Brodfestu!