Sporty

Myslíte si, že za Ježíšových dob před 2000 lety byli lidé sportovní nadšenci a vesnice mezi sebou pořádaly různé turnaje? Například SK Nazaret proti Real Kafarnaum? Patrně ne a proto je dobře, že žijeme dnes a takových soutěží se účastnit můžeme:)

Sporty - volejbal, frisbee a fotbal, se na základě komunikace s některými vedoucími mládeží budou konat v sobotu 30.9. (ne v pátek před oficiálním začátkem, jak bylo původně plánováno) od 12:30 do 16:00.

Pokud tedy budete mít zájem o některý z těchto sportů, stačí dát dohromady tým a nahlásit ho organizátorům. Jejich jména a podrobnosti k organizaci budou včas doplněny zde jakož i skrze facebook.

V sobotu v 16:30 pak na počest a připomenutí "vytaženého osla ze studně" bude úplně pro všechny možnost zapojit se do tradiční štafety. Více informací o jednotlivých sportech a přihlášky jsou taky tady.O jaký sport máš zájem?

Fotbal Frisbee Volejbal Štafeta
FOTBAL

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE UKONČENÉ Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY SPORTU!

Místo konání: sportovní areál ZŠ Wolkerova – na umělém trávníku
Začátek: sobota 30.9. v 12:30
Konec: sobota 30.9. v 16:00

Odpovědná osoba: David Průša (724 802 910)

Přihlášky: nejpozději do pátku 29.9. do 22:00 hodin, platí pravidlo dříve přihlášeného
Startovné: zahrnuto v konferenčním poplatku
Kategorie: 4+1; počet náhradníků neomezen, střídání „hokejové“
Počet družstev: max. 8 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém: bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla: standardní, detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení: vhodné oblečení a obuv
Ceny: poháry pro 3 nejlepší družstva

Poznámky a upozornění:

 • Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!
 • Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 12:45, bude diskvalifikováno.
 • Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.
 • Tento sport se kryje s některými semináři!

FRISBEE

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE UKONČENÉ Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY SPORTU!

Místo konání: v areálu Na Plovárně
Začátek: sobota 30.9. v 12:30
Konec: sobota 30.9. v 16:00

Odpovědná osoba: Tomáš Toušek (731 612 805)

Přihlášky: nejpozději do pátku 29.9. do 22:00 hodin, platí pravidlo dříve přihlášeného
Startovné: zahrnuto v konferenčním poplatku
Kategorie: smíšená družstva: 4 kluci + 3 holky, přičemž počet holek na hřišti na úkor počtu kluků může být vyšší; počet náhradníků neomezen; střídání „hokejové“
Počet družstev: max. 8 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém: bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla: originální pravidla, tzn. že se nehraje na branky, ale na zóny; detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení: vhodné oblečení a obuv
Ceny: poháry pro 3 nejlepší družstva

Poznámky a upozornění:

 • Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!
 • Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 12:45, bude diskvalifikováno.
 • Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.
 • Tento sport se kryje s některými semináři!

VOLEJBAL

Místo konání: v areálu Na Plovárně
Začátek: sobota 30.9. v 12:30
Konec: sobota 30.9. v 16:00

Odpovědná osoba: Josef Swaczyna (608 710 419)

Přihlášky: nejpozději do pátku 29.9. do 22:00 hodin, platí pravidlo dříve přihlášeného
Startovné: zahrnuto v konferenčním poplatku
Kategorie: smíšená družstva: 4 kluci + 2 holky, přičemž počet holek na hřišti na úkor počtu kluků může být vyšší; počet náhradníků neomezen
Počet družstev: max. 8 (platí pravidlo dříve přihlášeného)
Hrací systém: bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev
Pravidla: standardní, detaily budou upřesněny na místě
Nutné vybavení: vhodné oblečení a obuv
Ceny: poháry pro 3 nejlepší družstva

Poznámky a upozornění:

 • Jedno družstvo je možné sestavit z více mládeží pouze po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All-Star týmy!
 • Pokud se družstvo nedostaví na hřiště v základní sestavě nejpozději do 12:45, bude diskvalifikováno.
 • Zákaz hrát v obuvi, která dělá čmouhy!
 • Účast v tomto turnaji nelze kombinovat s účastí v dalších turnajích s výjimkou štafety.
 • Tento sport se kryje s některými semináři!

Přihlašujte se prostřednictvím následujícího formuláře:
https://goo.gl/forms/WG2Rp82zm9Q8sle33

ŠTAFETA

Místo konání: start a cíl před ZŠ Sady u rybníku Obora
Prezence kapitánů: sobota 30.9. od 15:00 do 16:00 ve vestibulu ZŠ Sady
Start: sobota 30.9. cca 16:30

Hlavní rozhodčí: Jiří Dušek (728 926 129)

Přihlášky: Přihlášku na štafetu si kapitáni mohou vyzvednout kdykoliv na informacích v Kulturním domě Ostrov ve vestibulu. ČITELNĚ !!! vyplněnou přihlášku s 10 běžci, pak odevzdá při prezenci kapitánů v sobotu na ZŠ v Sadech, kde si zároveň převezme čísla a sponky pro běžce.
Startovné: Zahrnuto v konferenčním poplatku.
Kategorie: Smíšená družstva. Každá štafeta musí tvořit 6 kluků a 4 holky, přičemž holky poběží 2, 4, 6 a 8 úsek.
Počet štafet: Neomezen.
Způsob závodu: Hromadný start všech štafet cca v 16:30. Předávání štafetového kolíku ve 20m předávacím prostoru.
Nutné vybavení: Vhodná obuv a oblečení, běží se venku za každého počasí.
Ceny: Poháry pro 3 nejlepší štafety, nejrychlejší běžec a běžkyně – něco dobrého.

Poznámky a upozornění:

 • Menší mládeže (do 15 lidí) mohou sestavit společnou štafetu po domluvě s hlavním rozhodčím. Je vyloženě zakázáno tvořit takzvané All star týmy!
 • Při prezenci kapitánů je každé družstvo povinno dodat hlavnímu rozhodčímu seznam běžců (registrační formulář) v přesném pořadí jejich startu a přivést s sebou jednoho časoměřiče s funkčními stopkami (můžou být i na mobilu).
 • Zástupce každého družstva převezme sadu 10 čísel (např. 1-10). Po dokončení štafety celou sadu čísel a sponek vrátí rozhodčímu

Mapa štafety